Среща на председателите на Нотариалните камари на Република България и Федерална република Германия със заместник-министъра на правосъдието - г-жа Десислава Ахладова

Уважаеми дами и господа,

Днес (12.12.2017 г.) в сградата на Министерство на правосъдието се проведе срещу между г-жа Десислава Ахладова - заместник-министър на правосъдието, нотариус Димитър Танев - председател на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара, г-н Йенс Борман - председател на Нотариалната камара на Федерална република Германия, г-н Мариус Колер -  председател на Съвета на нотариатите на ЕС (CNUE), считано от 2018 г. и нотариус Камен Каменов - заместник-председател на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара. Срещата, която се проведе във връзка с „Предложението на Европейската комисия за Цифровизация на дружественото право“, както и инициативите на Европейската комисия, засягащи цитираната по-горе правна сфера, чрез които предвиждат да се въведе използването на цифровите технологии през целия жизнен цикъл на дружествата, протече в конструктивен порядък и всички участници се обединиха около тезата, че при внедряването на дигитализацията трябва да има гъвкавост, която да позволи на отделните страни членки да запазят изградените добри практики в системите си, като в максимална степен продължат да гарантират сигурността на гражданите.

 

Нотариална камара на Република България