Среща в Столична община между г-н Дончо Барбалов - заместник-кмет на Столична община, нотариус Камен Каменов - заместник-председател на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара, представители на Камарата на ЧСИ, НАП и Информационно обслужване АД

Уважаеми дами и господа,

На 21.12.2017 г. в сградата на Столична община се проведе среща между г-н Дончо Барбалов - заместник-кмет на Столична община, нотариус Камен Каменов - заместник-председател на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара, представители на Камарата на частните съдебни изпълнители, Националната агенция по приходите, "Информационно обслужване" АД. Срещата се проведе във връзка с предложението на г-н Барбалов относно възможността да се вадят данъчни оценки по електронен път с електронен подпис от органи с публични функции, включително и от нотариуси. Участниците се обединиха около тезата, че тази възможност ще даде сигурност и ще спести време на гражданите, като ще намали и административната тежест.

Нотариална камара на Република България