НОВИЯТ РЕГЛАМЕНТ НА ЕС ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И НОВИЯТ ЗМИП БЯХА СРЕД ВОДЕЩИТЕ ТЕМИ НА ПРОЛЕТНИЯ СЕМИНАР НА НОТАРИАЛНАТА КАМАРА

Уважаеми дами и господа,

Пролетният семинар на Нотариалната камара се проведе на 31.03.2018г. в зала София на хотел „Маринела”.   Форумът започна с лекция на адвокат Ралица Гуглева , която направи разяснения относно правоприлагането на Регламент (ЕС)2016/679 за защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни. В деня на влизане в сила на новия Закон за мерките срещу изпирането на пари-ЗМИП, презентация на нормативния акт,  с който  българското законодателство се привежда в съответствие с изискванията на Четвъртата Директива на ЕС за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, направи Евгени Евгениев, директор на САД „Финансово разузнаване”на ДАНС, заедно с Райна Христова-Янева, нач.отдел „Контрол върху задължените лица” и д-р Николай Алдимиров, председател на УС на Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари- ЦППИП.  Камелия Маринова, съдия от ВКС изнесе лекция върху актуални въпроси, свързани с правоприлагането на ЗУТ и ЗКИР.

Семинарът  бе открит от председателя на Съвета на нотариусите  на Нотариалната камара Димитър Танев, който подчерта актуалността на включените в програмата теми. Представените от компетентните лектори презентации бяха последвани от конкретни въпроси и  оживени дискусии. Събитието, което традиционно  се организира през пролетта от  Нотариалната камара, протече при голям интерес и събра над 350 участници от цялата страна. Поради изразеното от множество присъстващи  желание за продължаване на разясненията по темите на семинара,  председателят Димитър Танев коментира, че Нотариалната камара на регионално и централно ниво ще организира последващи форуми, на които да бъдат дискутирани важните за професията аспекти от новите регламенти.

Нотариална камара на Република България