Десислава Кирилова Александрова (006zam)

Assistant Notary Replacement

Город: 
Враца
Дата на вписване: 
06 янв 2016 г.
Note: 
срок 2 години от 06.01.2016 г. до 06.01.2018 г.
Снежана
Димитрова
Петкова

Notary

Region: 
Враца
Город: 
Враца
Address: 
ул. Христо Ботев 19 A, ет.1