Анна Щилиянова Бояджиева (002zm)

Assistant Notary Replacement

Region: 
София
Город: 
София
Дата на вписване: 
08 июл 2017 г.
Note: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 08.07.2017 г. до 08.07.2019 г.
Албена
Щилянова
Наумова

Notary

Region: 
София
Город: 
София
Address: 
ул. Славянска 22, ет. 3, ап. 8