main banner
Списък на нотариусите:

Съгласно чл. 4, ал. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност за подпомагане дейността на Нотариалната камара и на нотариусите в съдебния район на всеки Апелативен съд се създават Нотариални колегии, а именно:

Статутът и функциите на Нотариалните колегии се определят в Устава на Нотариалната камара.

 
Съобщения
Новини