ОБЕЩАНО-СПАЗЕНО !

Телевизионното предаване “Господари на ефира” похвали Нотариалната камара за реализирането на нейната идея, довела до нормативни промени и изграждане на модул “Кметове”, предоставящ  достъп на органите на местна администрация до информационната система “Единство”.
Нотариалната камара благодари на Министерство  на правосъдието  и на Национално сдружение на Общините в Република България за навременните им действия спомогнали за функционирането на модул “Кметове”!

 

Димитър Танев

Председател на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара на Република България

 

Предаването можете да гледате на следния линк.