Информация за стартирането на електронния обмен между Нотариалната камара и МВР

Уважаеми дами и господа,

С оглед подсигуряване сигурността и интегритета на обменяните данни, следва да бъде извършено допълнително тестване на интеграционните услуги между системите в обхвата на услугата   - ЕАУ „Промяна на собственост на регистрирано ППС“.

Поради това обстоятелство, електронният обмен на информация между Нотариалната камара и Министерството на вътрешните работи за регистрираните в страната превозни средства и сключените договори , съгласно промяната на чл.144 ал.4 от ЗДвП, се отлага за месец януари.

 

Нотариална камара на Република България