Интервю с г-н Хосе Мануел Гарсия Коянтес, председател на Съвета на нотариатите на ЕС: България има един много активен нотариат, добре обучен, с интерес към новостите в професията

Г-н Коянтес, моля представете накратко Съвета на нотариатите на ЕС и неговите приоритети.

Приоритетите на Съвета са да продължи обединяването на всички нотариати от ЕС, да насърчава обучението на всички нотариуси от ЕС, за да са запознати със законодателствата, които действат в останалите държави, и по този начин всеки нотариус да може да обслужва в своята нотариална кантора граждани от други държави. И като следствие от всичко това да можем да изградим Европа на гражданите, в която правоотношенията между граждани от различни държави да се осъществяват бързо и сигурно.

 

Неотдавна се състоя Четвъртият конгрес на нотариатите от ЕС в красивия испански град Сантяго де Компостела. Какви бяха основните въпроси, разисквани на форума? Очертаха ли се най-важните теми в дневния ред на европейските нотариати?

На конгреса в Сантяго де Компостела основните обсъждани теми бяха две. Първата беше за защитата на потребителите в цифровата среда. По тази тема ние се опитваме да дадем решения, за да направим по-сигурна електронната търговия. Тя придобива все по-голямо значение, но потребителите все още не се чувстват достатъчно сигурни. Ние предложихме редица решения, за да намалим тази несигурност, която електронната търговия създава в потребителите. Също така в рамките на темата ние поставихме някои въпроси, свързани с целия цифров свят. Например тези за дигиталното наследство. Всички знаем какво е наследство - едно лице, което е починало и прехвърля своето имущество на наследниците. Но в новия дигитален свят се създават някои ограничения. Например - някой има профил в социална мрежа, по какъв начин се предава този профил на неговите наследници? Могат да се дадат много такива примери. Това са нови предизвикателства пред нотариусите. Втората тема на конгреса беше темата на прехвърлянето на адреса на седалището на търговските дружества в различните държави членки на ЕС. Това е нещо много актуално поради Брекзит, защото е възможно много дружества, които имат адрес на седалище в Обединеното кралство, да искат да го прехвърлят в друга държава. Това е една много трудна правна тема, но актуална и изисква адекватен отговор. И на конгреса в Сантяго де Компостела ние направихме едно предложение за регулация по този въпрос.

 

Вие сте тук по покана на българската Нотариална камара. Каква е Вашата оценка за работата на Камарата в рамките на Съвета на нотариатите от ЕС , както и за приносът и към актуалните за професията теми?

Оценката, която мога дам на българската камара, е много положителна. Новините, които пристигат от българските колеги, са много позитивни. Мисля, че в България има един много активен Нотариат. Много добре е обучен, с много интерес към новостите в професията. Познавам някои инициативи на Нотариалната камара на Република България - например информационните архиви на пълномощни и други документи- Системата „Единство“.

Това е бъдещето. Това е пътят, който всички Нотариати в Европа трябва да следваме. Следователно българските нотариуси вървят по правилния път.

 

В България взехте участие в българо-испански нотариален семинар, на който бяха дискутирани имуществените отношения между съпрузите по време на брака и при развод. Българските нотариуси имат редица компетентности, но по отношение на разводите беше представен испанският опит – това, че от 2015 г. нотариусите в Кралството имат правомощията да извършват част от разводите по взаимно съгласие. Това предизвика голям интерес. Разкажете ни повече.

По отношение на нотариалния развод - засега много малко Нотариати в Европа имат такива компетентности по отношение на развода. В Испания бяхме първи. Нотариалният развод се радва на много голям успех поради бързината и поради сигурността, която дава нотариусът за контрола на законността в целия процес. Макар че възможността съществува само от 2 години, статистиката показва, че ¾ от разводите по взаимно съгласие в Испания вече се правят от нотариус. Има няколко европейски държави, които следват този път, сред тях са Румъния, Латвия, Словения, т.е. очертаваме посоката. Това трябва да се впише в един цялостен процес на изваждане от съдилищата на редица материи и области, които сега се разглеждат в съда, но при които няма спор между страните. Нашата позиция е, че уреждането на тези въпроси може да бъде делегирано на друг вид юристи, които дават редица гаранции и имат знания за изпълнението на тези компетенции. Ние нотариусите сме на първо място. Не трябва да се забравя, че нотариусът изпълнява публична функция, делегирана от държавата. Т.е. ние сме делегати на държавата.

 

Все повече решения, взети в различни страни на ЕС, се нуждаят от взаимно признаване на европейско ниво, от регламент, който да урежда тази материя. Вие днес споменахте, че и относно нотариалните разводи се предвиждат нови текстове в Регламент Брюксел II bis, касаещ брачните дела.

Вече съществуват регламенти на ЕС, които признават едни и същи последици от едно съдебно решение. Например последиците от решение на съда в една държава се признават в друга държава членка. Това се дължи на една причина. Тъй като всички държави членки имат правни системи и институции, които са много сходни, е създадена единна система на доверие. И всяка държава от Съюза се доверява на дейността на друг орган от друга държава и признава същите последици, които се признават в собствената държава именно поради това взаимно доверие. В момента се обсъжда една промяна в цитирания регламент, с която ще се предложи да се включи текст, че  нотариалният развод,
постановен от  нотариус в една държава, има сила и в друга държава.

 

Как ще оцените организацията на днешния семинар?

Много добра. Имам чувството, че виждам в залата нашите нотариуси. Интересът и присъствието са впечатляващи, което е много вдъхновяващо и трябва да се запази.

 

Какво ще пожелаете на Вашите български колеги?

Да обичат своята работа, да я пазят и да я вършат с интерес и любов. В нашите ръце е личният живот на гражданите. Това струва много. Да се цени доверието, което се дава в ръцете на нотариусите, защото ние сме пазители на истината и това е важното.