ИНСТРУКЦИЯ за работа с регистър Единство в частта му, отнасяща се за разпоредителни сделки с МПС

Уважаеми колеги,

Предлагаме на вниманието Ви ИНСТРУКЦИЯ за работа с регистър Единство в частта му, отнасяща се за разпоредителни сделки с МПС.

 

Успешен ден,

Нотариална камара