Заповед № СД-05-36/28.02.2018 г. за насрочване на изпит за помощник-нотариуси по заместване

Уважаеми дами и господа,

Информираме Ви, че Заповед № СД-05-36/28.02.2018 г. за насрочване на изпит за помощник-нотариуси по заместване е публикувана на официалната интернет страница на Министерство на правосъдието.

Изпитът ще се проведе на 25.04.2018 г. и 26.04.2018 г. от 09.00 ч. в сградата на Министерството, находяща се на бул. "Дондуков" № 2А, ет. 8. Заявление за участие в изпита следва да се подаде от 12.03.2018 г. до 23.03.2018 г. ,включително, в деловодството на Министерство на правосъдието на ул. "Славянска" № 1, всеки работен ден от 09.00 до 17.30 ч.

Заповед и образец на заявление за явяване на изпита можете да откриете на линка по-долу:

http://www.justice.government.bg/65

 

С уважение,

Административен секретар