Лидия Трифонова Бързева-Ангелова (009zam)

Assistant Notary Replacement

Ville: 
Плевен
Дата на вписване: 
23 juin 2016 г.
Note: 
срок на заместване 2 години, считано от 23.06.2016 г. до 23.06.2018 г.
Анелия
Манева
Първовска

Notary

Region: 
Плевен
Ville: 
Плевен
Address: 
ул. Ресен 15, ет. 2