Димитър Иванов Николов (005zam)

Assistant Notary Replacement

Region: 
Плевен
Ville: 
Плевен
Дата на вписване: 
11 juin 2018 г.
Note: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 11.06.2018 г. до 11.06.2020 г.
Жени
Димитрова
Мичева-Николова

Notary

Region: 
Плевен
Ville: 
Плевен
Address: 
ул. Св.Св.Кирил и Методий 18, офис № 20
Note: 
дата на промяна на адрес на нот.кантора - 21.06.2010 г.