Албена Щилянова Наумова (002)

Notary

Region: 
София
Ville: 
София
Code postal: 
1000
Address: 
ул. Славянска 22, ет. 3, ап. 8
Telephone: 
981 40 88
Дата на вписване: 
24 aoû 1998 г.
Анна
Щилиянова
Бояджиева

Assistant Notary Replacement

Region: 
София
Ville: 
София
Note: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 08.07.2017 г. до 08.07.2019 г.