Анита Павлова Стоянкина (001)

Notary Assistant

Region: 
Пловдив
Ville: 
Пловдив
Дата на вписване: 
15 sep 2018 г.
Note: 
без право на заместване, до завръщане на титуляра
Светлана
Ганчева
Кирилова

Notary

Region: 
Пловдив
Ville: 
Пловдив
Address: 
ул. Райко Даскалов 71, ет. 1