Съвместна среща между български и френски нотаруси в Екс ан Прованс, Франция

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че на 4 май 2018 г. нотариус Димитър Танев-председател на НК, Адела Кац – зам. председател на НК, г-жа Десислава Ахладова – зам.-министър на правосъдието на РБ и представител на фирма „Стоун компютърс“ направиха работно посещение в Екс Ан Прованс, Франция. Делегацията посети службата, която поддържа имотния регистър към Министерство на финансите, както и информационния център към Френската нотариална камара, в който работят над 200 специалисти. Посещението беше свързано със запознаване детайлно работата за вписванията по електронен път на актове с вещно-правно действие, както и прилагането на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробности от срещата ще бъдат изнесени в Нотариалния бюлетин.

С уважение,

Административен секретар