Пролетен семинар на Нотариалната камара на Република България, 31.03.2018 г. София

Уважаеми дами и господа,

Имаме удоволствието да Ви поканим на Пролетен семинар, организиран от Нотариалната камара на Република България, който ще се състои на 31.03.2018 г. (събота) в зала „София“ на хотел "Маринела", София, бул. "Джеймс Баучър"№100.

Традиционният Пролетен семинар на Нотариалната камара ще се проведе при следната програма:

 

 

ПРОГРАМА

Пролетен семинар на Нотариалната камара на Република България

31.03.2018 г. /събота/

 зала „София“, хотел „Маринела“-София

9:30 – 11:15 - Разяснения относно правоприлагането на Регламент (ЕС) 2016/679 за защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни -  адвокат Ралица Гуглева.

11:15 – 12:15 - Нов Закон за мерките срещу изпирането на пари – въвеждане на изискванията на Четвъртата Директива на ЕС за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари. - г-н Евгени Евгениев – директор на САД „Финансово разузнаване“, д-р Николай Алдимиров – председател на УС на Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП)

12:15 – 13:30 - Обедна почивка

13:30 – 15:30 - Въпроси, свързани с правоприлагането на ЗУТ и ЗКИР – Камелия Маринова - съдия от ВКС (подробен план за лекцията на съдия Маринова можете да видите ТУК)

 

 

С уважение,

Административен секретар