Проведе се Четиристранна среща между нотариатите на България, Румъния, Сърбия и Унгария

Уважаеми дами и господа,

Информираме Ви, че днес (13.04.2018 г.) се проведе Четиристранна среща между нотариатите на България, Румъния, Сърбия и Унгария, в изпълнение на сключен през декември месец 2017 г. договор за сътрудничество между нотариатите на четирите държави. В изпълнение на постигнатите в Унгария договорености, домакин на Втората годишна среща на нотариатите бе Нотариалната камара на Република България. Срещата протече в конструктивен дух на сътрудничество и обмен на добри практики. Обсъдени бяха перспективите и предизвикателстава пред нашите нотариати с оглед особеностите при прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 за защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни. Коментирани бяха възможностите за сътрудничество относно изработване на правила за работа с Регламента, отговарящи в максимална степен на спецификата на нотариалната дейност. Предмет на градивни дискусии станаха и общите характеристики и различията на национално равнище в методиката на изграждане и функциониране на имотния регистър и кадастъра в съответните държави.

С уважение,

Административен секретар