Обръщение от Председателя на Съвета на нотариусите- Димитър Танев, по случай професионалния празник на нотариуса

     

   Уважаеми колеги,

Позволете ми да поздравя вас и вашите служители с Деня на нотариуса 24-ти октомври!

Нека да си пожелаем здраве, радост, утвърждаване и издигане на професионалната ни репутация пред гражданите, държавните, общински органи и обществени организации!

Нотариусът в България отдавна изгражда не на думи, а на дела модерния нотариат, вписва извечните принципи на своята професия в предизвикателствата на съвремието.

Всекидневната дейност на нотариуса изисква и ще налага все повече цифровизация, не само на писмените доказателства, които създаваме и архивираме, а и на взаимотношенията с други органи чрез цифровизация на самата правова процедура. Ние нотариусите доказваме, че цифровата еволюция има смисъл и значение за обществения ред само ако е предопределена от правова процедура, само ако е продължение на правото.

Една народна поговорка гласи: „Ти работи, аз ще ти помагам – рекъл Господ.” Нека си пожелаем да работим, както гласи нашата клетва „честно, добросъвестно и безпристрастно”  и от тъмно до тъмно.

 

Димитър Танев

Председател на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара на Република България