Заседание на Комисията по транспорта

Уважаеми дами и господа,

На 26.07.2017 г. се проведе заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения към Народно събрание на Република България във връзка с  Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. Нотариалната камара бе представена от Председателя на Съвета на нотариусите – нотариус Димитър Танев и нотариус Луиза Стоева – член на Съвета на нотариусите.

На протеклото повече от три часа заседание на комисията не бе прието внесеното предложение за отпадането на чл. 144 ал. 2 от ЗДвП и бе приет текстът, предвиждащ обмен на информация между Нотариалната камара и МВР.

Във файловете по-долу можете да се запознаете с Oбщ законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата и Становище на Нотариалната камара на Република България до Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.

Успешна седмица.

 

Нотариална камара

на Република България