24 Ян. 2018 г.
Решение №31/22.01.2018 г. на Бургаски окръжен съд

Уважаеми дами и господа,

Предлагаме на вниманието Ви Решение №31/22.01.2018 г. на Бургаския окръжен съд, касаещо задълженията на нотариусите, съгласно чл. 129, ал. 1 от Търговския закон.

 

С уважение,

Административен секретар

22 Ян. 2018 г.
Напомнително съобщение относно системата за информационната свързаност и обмен на данни между регистрите на МВР и Нотариалната камара

Уважаеми колеги,

Напомняме Ви, че работата на системата за информационната свързаност и обмен на данни между регистрите на МВР и Нотариалната камара е тестова тази седмица. Моля да се регистрират само реално постъпващи за деня договори за прехвърляне на МПС.

Нотариална камара

22 Ян. 2018 г.
Допълнителна информация относно системите за информационната свързаност и обмен на данни между регистрите на МВР и Нотариалната камара

Уважаеми дами и господа,

Бихме желали да обърнем внимание на следните обстоятелства:

  • В случай, че лицето, настоящ собственик, удостовери пред нотариуса плащането на годишен данък за 
  • ...
22 Ян. 2018 г.
ВНИМАНИЕ - до 26.01.2018 г. НЕ ЗАЯВЯВАЙТЕ услугата "предварително отпечатване на Свидетелство за регистрация на моторно превозно средство (СРМПС)"

Уважаеми дами и господа,

Във връзка със стартирането работата на системата за свързаност между НОТАРИАЛНАТА КАМАРА и МВР, бихме желали да Ви информираме, че към настоящия момент НЕ Е ВЪЗМОЖНО да заявявате услугата предварително отпечатване на СРМПС/Свидетелство за...

19 Ян. 2018 г.
Технически указания относно реализиране на обмена по електронен път на информация между Нотариалната камара и Министерство на вътрешните работи относно регистрираните в страната превозни средства и сключените договори

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че

I. Считано от понеделник 22.01.2018 год., системата за свързаност между НОТАРИАЛНАТА КАМАРА и МВР ще работи реално, с реални данни, с изключение на това, че няма да бъде автоматично...

19 Ян. 2018 г.
Закон за изменение на Закона за собствеността, бр. 7 /19.01.2018 г. на ДВ. Информация относно ел. кореспонденция с НК.

Уважаеми колеги, 

Уведомяваме Ви, че в бр. 7 от 19.01.2018 г. на Държавен вестник е обнародван текстът на Закон за изменение на Закона за собствеността....

Страници