16 Окт. 2017 г.
Проведе се Българо-френска кръгла маса на тема: „Действия на нотариусите при въвеждане на обстоятелства, подлежащи на електронно вписване. Системата Телеакт“

Уважаеми колеги,

Бихме искали да Ви информираме, че на 13 октомври 2017 г., в административния офис на Нотариаланта камара се проведе Българо-френска кръгла маса на тема: „Действия на нотариусите при въвеждане на...

30 Септ. 2017 г.
Форум-кръгла маса на тема „Имуществени отношения между съпрузи по време на брака и в случай на смърт. Компетентност на испанските нотариуси при развод“, Велинград, 28.10.2017 г.

Уважаеми колеги, 

Бихме искали да Ви информираме, че Нотариалната камара на Република България, съвместно с Нотариалната камара на Кралство Испания, организира нотариален форум на тема "Имуществени отношения между съпрузи по време на брака и в случай...

29 Септ. 2017 г.
Модул „Кметове“ в информационна система „Единство 2“

Уважаеми колеги,

Във връзка със стремежа на Нотариална камара на Република България за възпирането на имотните измами и съгласно допълнение на Наредба №32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори, по силата на новия чл. 9б, се предостави на органите на...

26 Септ. 2017 г.
ЗИД на Закона за движение по пътищата, обнародван в бр. 77 на ДВ от 26.09.2017 г.

Уважаеми дами и господа,

Информираме Ви, че в брой № 77, от дата 26.09.2017 г. в  Официален раздел на Държавен вестник е обнародван текстът на Закон за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата.

Брой № 77 на ДВ...

14 Септ. 2017 г.
Приет е на второ четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата

                  Уважаеми дами и господа,

                  Бихме искали да Ви информираме, че днес, 14.09.2017 г., в рамките на пленарно заседание на Народното събрание, е бил приет на второ четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за...

04 Септ. 2017 г.
Осигуряване на достъп до електронната услуга „Подаване на искания за издаване на удостоверение по чл.87, ал.11 от ДОПК"

Уважаеми дами и господа,

Информираме Ви, че на служебните си електронни пощи сте получили писмо във връзка с осигуряването на достъп до електронната услуга  „Подаване на искания за издаване на удостоверение по чл.87, ал.11 от ДОПК“.

 

С уважение:

Административен...

Страници