Участие на Нотариалната камара в Годишна среща на местната власт

Уважаеми дами и господа,

Бихме искали да Ви информираме, че между 15 и 17 октомври 2017 г. в к.к. „Албена“ се проведе годишната среша на местната власт, организирана от Националното сдружение на общините в Република България.

В годишния форум на общините, участие взеха заместник министър-председателят на Република България - Томислав Дончев, министърът на финансите-Владислав Горанов, представители на ДА „Електронно управление” и др.

Официална покана за участие в проявата бе отправена и към Нотариалната камара с оглед промените в Наредба 32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори, които предоставят на лицата по чл. 83, ал. 1 от ЗННД достъп до единната информационна система на Нотариалната камара и уреждат задължението на длъжностните лица от местната администрация да въвеждат извлечения от пълномощни за разпореждане с недвижими имоти.

В рамките на форума, Нотариалната камара бе представлявана от заместник-председателя на Съвета на нотариусите – нотариус Луиза Стоева, както и от представител на фирмата, разработила технически информационния регистър на Камарата.

Нотариус Стоева представи пред аудиторията неоспоримата обществена полза от функционирането на системата „Единство”. Благодарение на сътрудничеството между Нотариалната камара и НСОРБ бяха възпрени огромен брой опити за кражба на самоличност и извършване на имотни измами.

Заместник-председателят Стоева говори относно успехите на Нотариалната камара с оглед реализирания проект за предоставяне на достъп до ЕИС “Единство“ на органите на местната власт. Инициативата на Нотариалната камара осигурява защита на обществения интерес, намаляването на административната тежест и предотвратяване на измамите с недвижими имоти. Благодарение на софтуерния продукт на Камарата, създаден в съответствие с най-съвременните информационни стандарти и осигуряващ високо ниво на дигитална защита, стана възможно своевременното въвеждане на пълномощни за недвижими имоти, удостоверявани от лицата по чл. 83, ал. 1 от ЗННД. За нуждите на внедряването на системата сред потребителите й, в лицето на общинската администрация, Нотариалната камара разработи презентация за дистанционно обучение, както и специално създаден клип-демонстрация на новата функционалност на регистър „Единство“.

Нотариална камара