Удостоверяване на изискванията на чл. 15 ал. 4 и чл. 129, ал. 1 от ТЗ

Уважаеми дами и господа,

Информираме Ви, че във връзка с измененията в чл. 15, ал. 4 и чл. 129, ал. 1 от Търговския закон, в сила считано от 22.12.2017 г., се проведе среща между председателя на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара- г-н Димитър Танев, заместник-министъра на правосъдието на Република България-г-жа Десислава Ахладова и изпълнителния директор на Агенция по вписванията- г-жа Зорница Даскалова, в резултат, на която Ви уведомяваме, че до края на месец януари, се очакват нормативни изменения, които ще регламентират удостоверяването на обстоятелствата, визирани в горецитираните разпоредби от ТЗ. Очаква се одобряването на образец за удостоверяване на изискванията на чл. 15 ал. 4 и чл. 129, ал. 1 от ТЗ, а именно – дължимост на социални осигуровки, трудови възнаграждения, обезщетения и др. До изготвянето и приемането на образците от компетентните органите, Ви съветваме да спазвате указанията, оповестени на официалната интернет страница на Агенция по вписванията:

http://www.registryagency.bg/bg/prestsentar/novini/za-potrebitelite-na-t...

С уважение,

Нотариална камара