Тестване на системата за информационна свързаност и обмен на данни между регистрите на МВР и Нотариалната камара

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с изменението на чл.144 ал.4 от ЗДвП, а именно – осъществяване на информационна свързаност и обмен на данни между регистрите на МВР и Нотариалната камара, Ви уведомяваме, че от днес – 15.01.2018 г., започва вътрешно тестване между системите на НК и МВР. От 22.01.2018 г. до 26.01.2018 г. включително ще се проведе опитна експлоатация с реални данни за информационен обмен на данни между НК и МВР, която ще се осъществи с участието на всички нотариуси.

С уважение,

Нотариална камара