Съвместна среща между представители на Нотариалната камара и Национално сдружение на общините в Република България в гр. Правец

Уважаеми дами и господа,

Вчера, 01.08.2017 г., в гр. Правец се състоя съвместна среща между представители на Нотариалната камара  и Национално сдружение на общините в Република България, в рамките, на която се извърши презентация на регистър «Единство» и тестване на достъпа до информационната система на Нотариалната камара, за нуждите на лицата, визирани в чл. 83 от ЗННД, на които е делегирана нотариална компетентност в предвидените от закона случаи.

В срещата взеха участие нотариус Луиза Стоева - член на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара, господин Венцислав Кожухаров, експерт „Електронно управление“ към НСОРБ, господин Иван Шалаторски, търговски директор на "Стоун компютърс" АД,  госпожа Албена Петрова - секретар на община Правец и кметове от 7 населени места в общината. Направена бе демонстрация на системата за достъп и въвеждане на пълномощни от лицата по чл. 83 от ЗННД, във връзка със задължението им да въвеждат извлечения от пълномощните по чл. 9б от Наредба №32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори в единната информационна система на Нотариалната камара по чл. 28б от ЗННД. Бяха обсъдени въпроси относно достъпа, начина на ползване и бе проведено кратко обучение за работа със системата. Обучението премина успешно, като участниците останаха удовлетворени от презентацията.

 

Нотариална камара на

Република България