Среща между български и френски нотариуси в Министерство на правосъдието

Уважаеми дами и господа,

Информираме Ви, че днес, 28.02.2018 г., в сградата на Министерство на правосъдието се проведе среща между г-жа Десислава Ахладова – заместник-министър на правосъдието на Република България, г-н Димитър Танев- Председател на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара, г-н Камен Каменов и г-н Красимир Анадолиев – зам. председатели на Съвета на НК и господата Пиер Люк Вожел и Пиер Люк Вервандие.

Нотариус Вожел е бивш председател на Висшия съвет на Френския нотариат и предстои да поеме поста председател на Съвета на нотариатите на Европейския съюз през идната 2019 г.

В рамките на срещата е била обсъдена бъдещата възможност за факултативно вписване по електронен път на нотариални актове в Имотния регистър. Тема на разискване между участниците в дебата са били механизмите за намиране на правни методики за повишаване  защитата на интересите на страните по сделките с недвижими имоти, както и цялостното утвърждаване на правната сигурност по примера на френските нотариуси, техния дългогодишен добър опит и практики в електронното вписване на нотариални актове.

С уважение,

Административен секретар