Проект на Законопроект за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове

Уважаеми дами и господа,

Бихме искали да предложим на Вашето внимание проект на Законопроект за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, сигнатура 802-02-11 внесен на 23.04.2018 г. в 44-то НС от Министерски съвет.

Прилагаме и линк към визирания проект на нормативен акт с информация относно вносители и други идентифициращи данни във връзка с предложения законопроект – http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78039  

 

Нотариална камара