Програма за Българо-испански нотариален форум, 28 октомври 2017 г.,хотел “Макси“, Велинград
Уважаеми дами и господа,

Предлагаме на вниманието Ви Програма за съвместен нотариален форум на Нотариална камара на Република България и Нотариалната камара на Кралство Испания, който ще се проведе на 28 октомври 2017 г. в конгресния център на хотел “Макси“ във Велинград :

10.00 – 10.15 ч. – Откриваща реч на нотариус Димитър Танев - председател на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара на Република България.

10.15 – 10.30 ч. - Откриваща реч на нотариус Хосе Мануел Гарсия Коянтес, председател на Съвета на нотариатите на ЕС (CNUE)

10.30 – 11.30 ч.„Компетентност на испанските нотариуси в случай на развод” – нотариус Салвадор Торрес Руис

11.30 – 12.30 ч.„Регламенти, касаещи имуществените режими между съпрузи и наследяването“ – нотариус Антонио Гарсия Амескуа.

12.30 – 13.30 ч. – Обяд.

13.30 – 15.00 ч. – Лекция на тема „Брачни договори и споразумения на съпрузите при развод по взаимно съгласие по чл. 51 СК. Правна същност и последици.“ на доц. д-р Красимир Димитров - преподавател по Гражданско и семейно право в Софийския университет "Св Климент Охридски" и Русенски университет "Ангел Кънчев".

15.00 – 16.00 ч. – Дискусии.

 

20.00 ч. – Официална вечеря

 

С уважение,

Нотариална камара