Проведе се Българо-френска кръгла маса на тема: „Действия на нотариусите при въвеждане на обстоятелства, подлежащи на електронно вписване. Системата Телеакт“

Уважаеми колеги,

Бихме искали да Ви информираме, че на 13 октомври 2017 г., в административния офис на Нотариалната камара се проведе Българо-френска кръгла маса на тема: „Действия на нотариусите при въвеждане на обстоятелства, подлежащи на електронно вписване. Системата Телеакт“.

Общоизвестен факт е, че клиентите на нотариусите -граждани, търговски дружества, включително банките, търпят щети от бавното вписване на нотариалните актове. В София и големите градове забавянето на получаването на документите е постоянна практика. Максимално допустимият тридневен срок става 7-14 дни, особено в дните със засилен гражданскоправен оборот-преди Коледа, в края на календарната година. Общественият страх от двойни, тройни препродажби тежи върху продажбите, създава опасност за ипотечното кредитиране.
Нотариалната камара предлага незабавното вписване във входящия регистър от кантората на нотариуса, по електронен път чрез отдавна използваната от френските им колеги система "Телеакт".
Реализирането на тази процедура като една факултативна, помощна процедура за вписване е една несложна и изпълнима задача. Гражданите и бизнесът ще бъдат облекчени при финализиране на сделките си. Софтуерът ще даде възможност за изпълнение на законовите предпоставки при вписване, ще бъдат премахнати напълно съмненията за корупционни практики.

Българо-френска кръгла маса на тема „Действия на нотариусите при въвеждане на обстоятелства, подлежащи на електронно вписване. Системата Телеакт“ се проведе в София в офиса на Нотариалната камара на РБ. Форумът бе открит от председателя на Нотариалната камара на Република България-Димитър Танев, който  изнесе  доклад, представящ общите белези на системите за вписване между България и Франция. В кръглата маса  се включиха заместник-министърът на правосъдието-Десислава Ахладова и изпълнителният директор на Агенцията по вписванията-Зорница Даскалова. От френска страна, участие взеха Тиери Вашон, Валериу Езаню, Никола Вияр от Висшия съвет на френския нотариат и Мари-Аниес Юсфи от Министерство на бюджета на Франция. Системата „Телеакт“, представлява електронна система, съставена от нотариалните актове на имотите. Актовете се подписват в PDF формат и документите се предават в сървър, където се съхраняват електронните документи. От докладите на  френските гости стана ясно, че в тяхната страна е изградена задължителна връзка между Кадастъра и Имотния регистър. Преди да се получи вписване, нотариусът е длъжен да извърши проверка за съвпадение на информацията, получена от акта за собственост на имота и от кадастъра. Справките се извършват само писмено, след заплащане на определена такса. Единствено нотариално заверените актове могат да се вписват в Имотния регистър. След 1955 година френската държава е ограничила т.нар. „тайни ипотеки“, т.е. всички ипотеки са вписани в Имотния регистър. За първи път през 2005 година е направена връзка между нотариусите и бюджета, където постъпват събраните суми от реализирането на сделките. Първото вписване в системата „Телеакт“ става факт през 2007 година, като сега се правят само допълнения към съществуващата версия на системата, стана ясно от презентациите. „Във Франция имаме две задачи - едната да получаваме съвкупността от дължимите такси от продажба на един имот, другата е свързана със събиране на ДДС върху стойността на имота. Ако нотариусът не разполага с тези суми преди подписване на договора, той не може да удостовери сделката“, каза Мари-Аниес Юфси. „Благодаря на Нотариалната камара за организацията на това събитие, темата е много актуална, а френският опит, който беше споделен е изключително ценен. Ще продължим нашето партньорство с Камарата в работен порядък“, каза в заключение заместник-министър Ахладова.

Нотариална камара на Република България