Парламентът избра заместник-председател и трима членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че в рамките на точка първа от дневния ред за пленарното заседание на Народното събрание за четвъртък, 26.04.2018 г. , парламентът избра заместник-председател и трима членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. За заместник-председател бе одобрен Антон Славчев, разследващ полицай, впоследствие служител в ДАНС, магистър по право.Членове на КПКОНПИ са: Антоанета Цонкова - заместник-председател на бившата комисия по отнемане на незаконно придобито имущество, юрист, адвокат, Пламен Йоцов - магистър по изчислителна техника, разузнавач в НСС, служител на МВР, ДАНС и Силвия Къдрева - магистър по библиотечни и информационни науки.

Нотариална камара