Осъществяване на информационна свързаност и обмен на данни между регистрите на МВР и Нотариалната камара

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с изменението на  чл.144 ал.4 от ЗДвП, а именно – осъществяване на информационна свързаност и обмен на данни между регистрите на МВР и Нотариалната камара, Ви уведомяваме, че

Считано от 22.01.2018г. ще стартираме опитна експлоатация на електронната услуга –промяна на собственост на регистрирано ППС с реални данни.

За започване на експлоатацията на услугата и успешната и безпроблемна регистрация в портала за електронни услуги на МВР, приложено Ви предлагаме следните линкове:

Линк към портал за електронни услуги на МВР: https://e-uslugi.mvr.bg/ESP.Web.Portal/Services/Index

Обща информация за портала на МВР и указания за настройване на браузър и Java: https://e-uslugi.mvr.bg/ESP.Web.Portal/SiteInformation/Index?url=search

Ръководство на потребителя за работа с електронна административна услуга „Промяна на собственост на регистрирано пътно превозно средство“: https://www.mvr.bg/docs/default-source/administrativni-uslugi/rukovodstvo-za-potrebitelia-portal-uslugi.pdf

Видео указание за работа с електронна административна услуга „Промяна на собственост на регистрирано пътно превозно средство“: https://www.mvr.bg/videos/default-source/portal-uslugi/eau_notary.mp4

 

Нотариална камара