Нотариалната камара на Република България организира подготвителен курс за кандидати за нотариуси

Уважаеми колеги,

Във връзка с насрочен от Министъра на правосъдието конкурс за нотариуси, който ще се проведе на 04.11.2018 г., Ви информираме, че Нотариалната камара на Република България организира интензивен курс-обучение по темите от конспекта, утвърден с Наредба № 36 за условията и реда за провеждане на конкурс за нотариуси.

Курсът ще се проведе на 18 октомври 2018 г. в хотел „Метрополитън“, гр. София при следната програма:

8.00–9.00 регистрация на участниците

9.00–13.00 - Вещно-правни въпроси в светлината на нотариалното производство и съдебната практика;

Лектор - Калина Анастасова – съдия от Софийски градски съд

13.00–14.0обяд/кафе пауза

14.00–15.00 - Експозе на нотариус Адела Кац по проблемите с практическа насоченост при прилагането на Гражданския-процесуален кодекс в нотариалните производства. Задълбочена дискусия по въпросите на изпитния материал, възможност за задаване на казуални въпроси;

Лектор - нотариус Адела Кац – заместник-председател на Съвета на нотариусите

15.00–15.2въпроси и дискусия

15.20–16.20 - Особености при прилагането на Наредба №32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори в нотариалната дейност;

Лектор - Жернанд Бехар – нотариус с район на действие РС-София

16.20–16.4въпроси и дискусия

16.40–17.40 - Информационната система на Нотариалната камара по чл.28б от ЗННД – представяне, функции и специфики;

Лектор - Иван Белев – ръководител на отдел „Софтуер“ в „Стоун компютърс“АД

17.40–18.0въпроси и дискусия

Заявки за участие се приемат от Нотариалната камара на следния имейл: events@notary-chamber.bg

Регистрационната такса за участие в курса е на стойност 180 лв. с ДДС.

Посочената сума можете да превеждате на следната банкова сметка:

Титуляр: Нотариална камара на Република България

UniCredit Bulbank

IBAN : BG46 UNCR 7630 1039 2234 62

SWIFT(BIC): UNCRBGSF

Адрес: пл. Св. Неделя 7, 1000 София, България

Основание за плащане: „три имена на участника – участие курс за нотариуси“

При изпращане на заявката за участие, моля прилагайте копие от документ за извършено плащане.

За контакт :

Телефонен номер:(359 2) 9809932, (359 2) 9867735