Интервюта с г-н Адам Тот, президент на Нотариалната камара на Унгария, с г-н Димитру Виорел Манеску, президент на Нотариалната камара на Румъния и с г-н Драган Николич от Изпълнителното бюро на Сръбския нотариат

Уважаеми дами и господа,

Предлагаме на Вашето внимание интервю с г-н Адам Тот, президент на Нотариалната камара на Унгария, интервю с г-н Димитру Виорел Манеску, президент на Нотариалната камара на Румъния и с г-н Драган Николич от Изпълнителното бюро на Сръбския нотариат, дадени при гостуването им на Нотариалната камара на Република България за Четиристранна среща на нотариатите на България, Румъния, Сърбия и Унгария (13.04.2018 г.)

Defakto.bg:"Адам Тот, президент на Нотариалната камара на Унгария: Дигиталната ера е предизвикателство пред професията"

Defakto.bg"Димитру Виорел Манеску, президент на румънската Нотариалната камара: В Румъния няма нито един арестуван нотариус"

 

 

С уважение,

Административен секретар