Благодарствено писмо от Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

Уважаеми дами и господа,

Представяме на вниманието Ви благодарствено писмо от Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

 

Нотариална камара