Бисер Митов Петров (113)

Нотариус

Район: 
Монтана
Град: 
Монтана
Пощенски код: 
0
Дата на вписване: 
27 Авг. 1998 г.
Забележка: 
Заличаване от регистъра , считано от 30.05.2009 г., архивът е приет от нот. Росен Петров №601, РС Монтана