Искра Фидосова Искренова (112)

Нотариус

Район: 
Монтана
Град: 
Монтана
Пощенски код: 
3400
Адрес: 
ул. Васил Левски 15, ет. 2
Телефон: 
096/30 66 08
Факс: 
096/30 66 08
Дата на вписване: 
27 Авг. 1998 г.
Забележка: 
Възстановяване правоспособността на осн. чл. 39, ал.1, т.2 от ЗННД поради отпадане на несъвместимостта по чл. 9, ал.1, т. 1 от ЗННД
Пламка
Христова
Григорова

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
Монтана
Град: 
Монтана
Забележка: 
срок на заместване 2(две) години, считано от 15.06.2017 г. до 15.06.2019 г.