Надежда Димитрова Спасова (111zam)

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
София
Град: 
София
Дата на вписване: 
11 Ян. 2018 г.
Забележка: 
Срок на заместване 2 (две) години, считано от 11.01.2018 г. до 11.01.2020 г.
Красимир
Атанасов
Спасов

Нотариус

Район: 
София
Град: 
София
Адрес: 
бул. Витоша 1 А, Търговски дом, ет. 2, кантори 265 и 266