Красимир Атанасов Спасов (111)

Нотариус

Район: 
София
Град: 
София
Пощенски код: 
1000
Адрес: 
бул. Витоша 1 А, Търговски дом, ет. 2, кантори 265 и 266
Телефон: 
988 87 53
02 989 58 19
Дата на вписване: 
27 Авг. 1998 г.
Надежда
Димитрова
Спасова

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
София
Град: 
София
Забележка: 
Срок на заместване 2 (две) години, считано от 11.01.2018 г. до 11.01.2020 г...