Радослава Павлова Чолакова (108zam)

Помощник-нотариус по заместване

Град: 
Пирдоп
Дата на вписване: 
19 Ян. 2017 г.
Забележка: 
срок на заместване 2 години, считано от 19.01.2017 г. до 19.01.2019 г.
Евгения
Димитрова
Павлова

Нотариус

Район: 
Пирдоп
Град: 
Пирдоп
Адрес: 
ул. Цар Освободител бл. 10, вх. А, ет. 2, ап. 4