Антоанета Калинова Грозева (020pom)

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
Кърджали
Град: 
Кърджали
Дата на вписване: 
11 Юни 2017 г.
Забележка: 
срок на заместване 2(две) години, считано от 11.06.2017 г. до 11.06.2019 г.
Калин
Николов
Димитров

Нотариус

Район: 
Кърджали
Град: 
Кърджали
Адрес: 
ул. Алеко Константинов бл. 10, вх. Б, ет. 1, ап. 2