Милена Христова Димитрова (019zam)

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
Шумен
Град: 
Шумен
Дата на вписване: 
22 Юли 2018 г.
Забележка: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 22.07.2018 г. до 22.07.2020 г.
Ася
Николова
Асенова

Нотариус

Район: 
Шумен
Град: 
Шумен
Адрес: 
пл. Освобождение 12, ет. 2