Аксения Милкова Монова (015)

Нотариус

Район: 
София
Град: 
София
Пощенски код: 
1000
Адрес: 
ул. Солунска 16, ет. 1, ап. 3
Телефон: 
981 56 24
Факс: 
981 56 24
Дата на вписване: 
24 Авг. 1998 г.
Людмила
Лилянова
Сиракова

Помощник-нотариус

Град: 
София