Диана Борисова Бейлерян (012)

Нотариус

Район: 
Варна
Град: 
Варна
Пощенски код: 
9000
Адрес: 
ул. Радко Димитриев 7, ет. 4, офис 3
Телефон: 
052/60 90 12
Факс: 
052/ 614 368
Дата на вписване: 
24 Авг. 1998 г.
Христо
Георгиев
Митров

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
Варна
Град: 
Варна
Забележка: 
срок 2 години, считано от 19.01.2017 г. до 19.01.2019 г.