Деница Христова Ганецовска (011pom)

Помощник-нотариус

Район: 
Варна
Град: 
Варна
Дата на вписване: 
08 Юли 2017 г.
Забележка: 
без право на заместване, до завръщане на титуляра
Янчо
Димитров
Несторов

Нотариус

Район: 
Варна
Град: 
Варна
Адрес: 
ул. Мария Луиза 4