Янчо Димитров Несторов (011)

Нотариус

Район: 
Варна
Град: 
Варна
Пощенски код: 
9000
Адрес: 
ул. Мария Луиза 4
Телефон: 
052/607826
Дата на вписване: 
24 Авг. 1998 г.
Деница
Христова
Ганецовска

Помощник-нотариус

Район: 
Варна
Град: 
Варна
Забележка: 
без право на заместване, до завръщане на титуляра