Лидия Трифонова Бързева-Ангелова (009zam)

Помощник-нотариус по заместване

Град: 
Плевен
Дата на вписване: 
23 Юни 2016 г.
Забележка: 
срок на заместване 2 години, считано от 23.06.2016 г. до 23.06.2018 г.
Анелия
Манева
Първовска

Нотариус

Район: 
Плевен
Град: 
Плевен
Адрес: 
ул. Ресен 15, ет. 2