Яна Стефанова Лазарчовска (008zam)

Помощник-нотариус по заместване

Град: 
Плевен
Дата на вписване: 
20 Дек. 2015 г.
Забележка: 
срок две години, считано от 20.12.2015 г. до 20.12.2017 г.
Диана
Радева
Иванова

Нотариус

Район: 
Плевен
Град: 
Плевен
Адрес: 
ул. Цар Симеон 22В, ет. 1