Димитър Иванов Николов (005zam)

Помощник-нотариус по заместване

Град: 
Плевен
Дата на вписване: 
10 Юни 2016 г.
Забележка: 
срок на заместване 2 години, считано от 10.06.2016 г. до 10.06.2018 г.
Жени
Димитрова
Мичева-Николова

Нотариус

Район: 
Плевен
Град: 
Плевен
Адрес: 
ул. Св.Св.Кирил и Методий 18, офис № 20
Забележка: 
дата на промяна на адрес на нот.кантора - 21.06.2010 г.