Десислава Валериева Кирилова-Зайкова (001zam)

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
Пловдив
Град: 
Пловдив
Дата на вписване: 
15 Юни 2017 г.
Забележка: 
срок на заместване 2(две) години, считано от 15.06.2017 г. до 15.06.2019 г.
Светлана
Ганчева
Кирилова

Нотариус

Район: 
Пловдив
Град: 
Пловдив
Адрес: 
ул. Райко Даскалов 71, ет. 1